Online marketingové aktivity

Zajišťuji správu SEO, PPC a dalších aktivit online marketingu. Internetovým projektům pomáhám zlepšovat obchodní výsledky. Starám se o správnou komunikaci i propagaci na sociálních sítích. Své závěry a doporučení opírám o data získaná z měření Google Analytics a CrazzyEgg. Pro klienty nasazuji lidsky psané texty dodávané prostřednictvím kreativního copywritingu.  

Informace o mně

Za dobu mé působnosti jsem získal možnost propojit zdánlivě odlišná odvětví. Výsledkem je rychlé pronikání do podstaty jednotlivých projektů. V roce 2009 jsem se podrobněji seznámil s metodami projektového řízení. Znalosti z této doby se snažím ve větší či menší míře uplatňovat kdykoliv je to jen možné. Od roku 2011 se aktivně věnuji online marketingovým aktivitám. Průběžně školím sebe i klienty s nimiž spolupracuji.
 
Více informací o mém studijním a profesním životě naleznete na sociální síti LinkedIn.